• Call Us : +91-022-24960302, 24960303, 61894666

News/Events

Nov 05, 2022
आपल्या बँकेचा ७८ वा वर्धापन दिन शनिवार दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी साजरा करण्यात येत असून, त्या निमित्त सभासद मेळावा / प्रशिक्षण सायंकाळी ५.३० ते ८.३० या वेळेत आयोजित केले आहे. अधिक माहिती...

Notices

७७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सभासदांना सूचना
Click to Download

Policy for Resolution Frame Work 2.0 Resolution of COVID-19 related stress of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs)
Click to Download

Policy for Resolution Frame Work 2.0 Resolution of COVID-19 related stress of Individual & Small Businesses
Click to Download

Notice for Positive Pay - 22/04/2021
Click to Download

Notice- 11/06/2020
Click to Download

Notice- 27/03/2020
Click to Download